Değerli Öğrencilerimiz;

OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde biz Uluslararası Ticaret ve Finansman’dan, İşletme ve İktisattan ötesi ile sizleri karşılıyoruz. Çünkü hedefimiz “Tecrübeli mezunlar yetiştirmek” tir. Türkiye’nin en yeni üniversitelerinden biri olan Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sizlere vereceğimiz eğitimi kısaca böyle tanımlıyoruz.

Fakültemiz bünyesinde şu anda sadece Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde eğitim ve öğretim verilecektir. Sizlerin uluslararası ticaret alanında temel bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmanızı hedefliyoruz. Bununla birlikte her bir öğrencimizin bir İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olarak, modern yönetim anlayış, teori ve pratiğine sahip birer işletmeci; ekonomik gelişme ve ilerlemeleri takip edebilen, mikro ve makro iktisada hâkim birer iktisatçı ve sermaye piyasalarına hâkim birer finans uzmanı olarak fakültemizden mezun olması yine temel hedeflerimizden biridir.

Fakültemizin en önemli farklılıklarından biri eğitim dilinin %100 İngilizce olmasıdır. Dünya ile entegrasyonu anlık sağlayacak bu özellik sayesinde sizler henüz eğitim esnasında alanınızdaki pratik ve teorik küresel gelişmeleri anlık takip edebilecek, mezuniyet sonrası bu birikimin avantajını elinizde tutacaksınız.

Fakültemiz üniversitemizin diğer temel farklılıklarından olan ortak zorunlu dersleri de önemsemektedir. Buna göre üniversite hayatınıza keyifli ve dolu dolu bir geçişi sağlayan Üniversite Hayatına Giriş ve Geleceği İnşa etme dersleri ve sizlerin okulumuzun diğer bölüm öğrencileri ile ortak takım çalışması yapıp gerçek birer “maker” haline geleceğiniz Girişimcilik Projesi dersleri sizlere farklı deneyimler kazandıracaktır.

Üniversitemizin diğer fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi fakültemiz öğrencileri de birinci sınıftan itibaren anlaşmalı işyerlerinde gerçek iş yaşamı deneyimi ile tanışacaklardır. Takip eden yıllardaki yaz stajı ve son sınıfın son döneminin tamamını işyerinde geçirme, sizlere diğer hiçbir üniversitede edinemeyeceğiniz bir iş yaşamı deneyimini henüz öğrenci iken sağlamış olacaktır.

Amacımız, teori ve pratiği birleştirmiş, akademik birikimin yanı sıra iş hayatının gerçekleri ile yüzleşmiş ve üretmiş mezunlar yetiştirmektir.

Bir kez daha fakültemize hoş geldiniz.

 

Prof. Dr. Mustafa Polat

Dekan V.